Energisentral | Foto: Multiconsult

Kjevik lufthavn

Kontrolltårn, sikringsbygg - energisentral

Nytt tårn og sikringsbygg består av sikringsbygget med 3 etasjer over bakken og underetasje og kontrolltårn med tårnkabin i 12. etasje.

Hovedkonstruksjonen består av plassbygd betong samt stålkonstruksjon i tårnkabin og utvendig balkong. Underetasjen er bygget som vanntett kjeller og har større utstrekning enn 1. etasje. Bærende konstruksjoner i sikringsbygget består av betongvegger/ dekker. Byggegropen står i sand- og leiremasser (kvikkleire) og måtte spuntes, og kalksementstabileres. Utstøpte stålpeler er satt ned for å bære selve tårnbygget.

Energisentralen er oppført med en etasje over terreng og underetasje. Bærende konstruksjoner i begge etasjer består av betongdekker og vegger samt hulldekker som dekke for tak over 1. etasjen. Byggegropen står i sand- og leiremasser og måtte spuntes. Ny energisentral skal både erstatte eksisterende elektrosentral og forsyne Kjevik Lufthavn.

Løsning av oppdraget

Skisse- og forprosjektfasen tok 3 år, derpå detaljprosjektering før byggestart i 2011. Flere alternativer ble vurdert.

I detaljprosjektfasen (2010 – 2011) ble også ny energisentral tilført prosjektet. Entreprisemodell ble «Generalentreprise».

Rådgiverne: ARK, RIV og RIE, ble byttet ut etter forprosjektfasen unntatt PGL og Multiconsult sine.
Avinor Kjevik deltok aktivt med driftspersonell i alle faser.

I prosjektet inngikk også en pumpekum i sjøkanten som hentet sjøvann fra 40 meters dyp og gjennom en varmeveksler leverte fjernvarme til tårnet, og etterhvert til hele flyplassen.

Etter at det nye tårnet var satt i drift juni 2014 ble det gamle tårnet revet.

Våre tjenester

  • Byggeteknikk
  • Brannteknikk
  • Akustikk og lyd
  • Geoteknikk
  • Søkerfunksjonen
  • Prosjekteringsgruppeleder