Opstad Transformatorstadjon

Oppgradering av Jærnettet. Ny Opstad transformatorstasjon med GIS-anlegg

03-12-2020

Fornyelse Fjernledning Ofotbanen

Bane NOR har fornyet fjernledningen mellom Narvik og Bjørnfjell. Fjernledningen forsyner Ofotbanen med kjørestrøm til togdrift og faste installasjoner langs banen.

28-02-2019

Fosen Vind DA

Byggherres konsulent

19-12-2016

Åsmulfoss Kraftverk

Spenningsoppgradering av nettilknytning

30-11-2016

Energimerkesystemet

Energi- og byggfaglig rådgivning

13-10-2016

GET FiT Uganda

Støtteprogram for Fornybar Energi

16-06-2014