Sikrer strømforsyning for framtidens kraftbehov

Multiconsult skal prosjektere nye Tveiten transformatorstasjon i Tønsberg kommune på oppdrag for Statnett. Transformatorstasjonen skal sikre framtidig strømforsyning i regionen, og få økt kapasitet…

26-11-2020

Tryggere med opphevet sykkelfelt viser rapport

Alle trafikanter føler seg tryggere og mer velkomne etter at Åkebergveien i Oslo fikk opphevet sykkelfelt, såkalte enveisregulerte sykkelvei. Det viser en fersk evaluering…

23-11-2020

Godt i gang på nye Tysnes skule

Store deler av den gamle Tysnes skule fra 1950-tallet er revet og byggingen av den nye skolen er i godt i gang. Etter planen…

Planlegger ny bydel i Egersund

Multiconsult har i samarbeid med LINK Arkitektur utarbeidet en mulighetsstudie for den fremtidige bydelen Eie i Egersund. Hovedgrepet er å skape en hel bydel…

19-11-2020

Skal øke kunnskapen om hvordan jernbanen påvirker verdifull natur

Jernbanedirektoratet og Bane NOR skal redusere den negative påvirkning som dagens jernbane har på naturmangfold og vannmiljø. Multiconsult har fått oppdraget med å kartlegge…