1/2

Ny E6 gjennom Asphaugen. Ny lokal veg etableres som en del av prosjektet | 3D: Multiconsult

2/2

Nordøst for Rungstadvatnet etableres kontrollplas | 3D: Multiconsult

E6 Selli – Asp

Kommunedelplan med KU

Multiconsult har utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for Asphaugen med ny E6 på strekningen Selli-Asp-Trøan i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag. Strekningen er ca. 4 km lang.

Dagens veg har dårlig standard, og utbedring er uaktuelt på grunn av svært dårlige grunnforhold. I forbindelse med utredningsarbeidet er 8 alternativer utredet etter metodikk i Håndbok 140. Multiconsult har håndtert alle aktuelle tema i utredningen.

Det er utført grunnundersøkelser samt vurderinger med tanke på flom. Som en del av Kommunedelplanen er det også gjennomført ROS-analyse med eget ROS-seminar.

Løsning av oppdraget

Det ble utarbeidet teknisk plan samt visualisering for alle 8 alternativer.

Grunnundersøkelser og Ing.geo. vurderinger ble utført tidlig.

Multiconsult utførte også skisseprosjekt for konstruksjoner.

Aktuelle alternativer ble utredet etter metodikk i Håndbok 140.

Multiconsult bidro med grunnlag samt deltakelse i Anslagssamling.

ROS-analyse ble gjennomført som en del av kommunedelplanen.

Komplett kommunedelplan for hele Asphaugen ble tegnet ut som en del av sluttproduktet.

Våre tjenester

  • Teknisk plan
  • Kommunedelplan
  • Konsekvensutredning
  • Visualisering
  • Mengde- og elementbeskrivelse
  • Deltakelse i ANSLAG
  • Grunnundersøkelser
  • Ingeniørgeologiske vurderinger
  • Skisseprosjekt konstruksjoner
  • Vurdering av flom/nedslagsfelt for elver