Nøstet, gateopprustning,Multiconsult,Bergen

Illustrasjon av opprustning av gatenettet ved Nøstet | Ill.: Smedsvig Landskapsarkitekter AS

Nøstet

Gateopprustning

Forprosjekt for opprustning av Jonsvollsgaten, Baneveien mellom Komediebakken og Jonsvollsgaten, nedre del av Vestre Murallmenningen og Nøstegaten mellom Nøstetorget og Vestre Murallmenningen, er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune og Statens vegvesen, i regi av Bergensprogrammet.

Forprosjektet skal avklare premissene for hvordan gaten skal opparbeides, blant annet: Nye linjeføringer med økte fortausbredder, kryssløsninger, formgivning, materialbruk, møblering, belysning, trær, skilting.

Multiconsult, i samarbeid med Smedsvig Landskapsarkitekter AS, har vært engasjert av Bergen kommune, Etat for plan og geodata, som rådgivere.

Planen er også tilpasset nytt bankbygg for Sparebanken i Jonsvollskvartalet.

Løsning av oppdraget

Mål for forprosjektet var å knytte gatene og byrommene rundt det nye Sparebankbygget sammen med det øvrige areal ved Klostergarasjen og videre ned mot Nøstet slik at dette ble et trafikksikkert og estetisk godt område. Vi ønsket at både den historiske identiteten, hensynet til myke trafikanter og gode trafikksikkerhetsmessige løsninger skulle vises igjen i prosjektet. For å løse oppgaven ble det gjort en historisk studie av området. Det ble gjort et senariostudie av ulike alternativer både trafikkteknisk og estetisk.

Arbeidet har vært utført gjennom en gruppe bestående av: Bergen kommune, Etat for plan og geodata, Bergen kommune, Samferdselsetaten, Statens vegvesen, Multiconsult, Smedsvig Landskapsarkitekter AS.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av forprosjektrapport
  • Prosjektledelse
  • Fag