Håkonsgate, Bergen, forlengelse, byggeplan, signalregulering, opprustning, multiconsult

1/4

Granittelement i overgangen Teatergaten-Jonsvollsgaten | Foto: Eivind Senneset

2/4

Signalregulering| Foto: Eivind Senneset

3/4

Brostein| Foto: Eivind Senneset

4/4

Foto: Eivind Senneset

Håkonsgatens forlengelse

Byggeplan m/konkurransegrunnlag og anleggsoppfølging
 • 40 m forlengelse av Håkonsgaten fra Banevegen til Nøstegaten.
 • Opprustning/rehabilitering av Teatergaten med ny brostein. Nytt belegg på fortau.
 • Opprustning/rehabilitering av kvartalet rundt Sentralbadet samt Nøstegaten med ny overbygning. Nytt belegg på fortau.
 • Koordinering mot VA etaten i forbindelse med nye vann- og avløpsledninger
 • Tilrettelegging for signalregulering i alle kryss.
 • Ny vegbelysning.

Løsning av oppdraget

 • Byggeplanarbeidet ble fra starten utført av en tverrfaglig gruppe bestående av vegplanleggere, OV og VA planlegger, konstruksjonsplanlegger og landskapsarkitekt.
 • Tverrfaglige internmøter ble avholdt jevnlig.
 • Konkurransegrunnlag ble utarbeidet parallelt med byggeplanen.
 • Anleggsoppfølging og deltakelse på byggemøter.
 • Fortløpende revisjon av tegninger og data.

Våre tjenester

 • Vegprosjektering
 • Landskapsplaner
 • Skiltplaner
 • Overvannsprosjektering
 • Konkurransegrunnlag
 • Koordinering prosjektering av VA, kabler og belysning
 • Anleggsoppfølging