1/2

En lyssatt Norgesporten sett fra nye E18 gjennom Ørje Sentrum | 3D: Degree of Freedom AS

2/2

Norgesporten sett fra den kryssende lokalveien | 3D: Degree of Freedom AS

Norgesporten

Overgangsbru over E18 på delstrekningen Riksgrensen – Ørje

Statens vegvesen (SVV) region øst skal bygge ny E18 på strekningen mellom  riksgrensen til Sverige og Ørje i Østfold fylke. Multiconsult ASA i samarbeid med Degree of Freedom AS, har utarbeidet regulerings- og byggeplan for hele veganlegget, inklusiv konstruksjoner.

Norgesporten er en ny stålbru som bæres av strekkstag i yttersving og av landkar av plasstøpt betong. Norgesporten i Ørje er et landemerke i Ørje sentrum som ønsker vegfarende velkommen til Norge. Brua bygges for lokaltrafikk over E18, og er en lyssatt stålbro med en slank kabelmast som forhåpentligvis vil gjøre inntrykk på trafikantene som kommer kjørende fra Sverige.

Løsning av oppdraget

Norgesporten er en strekkstagbru over E18 i Ørje, Østfold, med ortotropisk dekke og tårn i stål. Total lengde er 75 m, og befinner seg i en krapp kurve med en radius 85 m.

Tradisjonelle landkar utført i betong på stålkjernepelede fundamenter. Brua bæres kun i yttersving av kablene, og det er derfor arbeidet mye med geometri, geoteknikk og konstruksjonsteknikk for å finne rasjonale løsninger.

Våre tjenester

  • Reguleringsplan
  • Byggeplan
  • Oppfølging i byggetiden