1/2

Sørbø kirkegård | Foto: Andreas Wendt

2/2

Utvidelsen av Sørbø kirkegård, plantegning | Ill.: Petra Wendt

Kirkegård Sørbø

Utvidelse av gammel gravplass

Prosjektet omfattet opparbeiding av ny gravplass med 108 kistegraver og 71 urnegraver på Sørbø i Rennesøy kommune, nord for E39.

I prosjektet inngikk komplett anlegg med grunnarbeider for ny gravplass med sti, ny parkeringsplass og traktorvei, samt anleggsarbeider, natursteinmurer og porter, grøfte- og ledningsarbeider. Sørbø kirke er en middelaldersk langkirke i stein, bygd i romansk stil på midten av 1100-tallet. Den eksisterende kirke samt kirkegård representerer et arkeologisk kulturminne. Utformingen av utvidelsen av gravplasser måtte derfor ta hensyn til den arkeologiske verdien av eksisterende anlegg. Spesielt nye støttemurer og frittstående mur måtte utformes på samme måte som eksisterende murer rundt kirkegården.

Løsning av oppdraget

Prosjektering av nye gravplasser, samt parkeringsplass og traktorveg ble gjennomført i tett samarbeid med Rennesøy kommune. Det ble tatt hensyn til kravene fra Riksantikvaren.

Våre  tjenester

  • Forprosjekt
  • Detaljprosjektering av kirkegård, parkeringsplass og traktorveg
  • Utarbeidelse av anbudsdokumenter