1/3

Kanalbyen mot sjøen | 3D illustrasjon: Fundament

2/3

Kanalbyen | 3D illustrasjon: Fundament

3/3

Kanalbyen mot sjøen | 3D illustrasjon: Fundament

Kanalbyen

Leilighetsbygg, felt 2A

Kanalbyen er en ny bydel på Odderøya med til sammen ca. 700 boenheter som bygges på et tidligere havme- og industriområde. Felt 2A er det første av i alt 7 byggetrinn, og er første del av bebyggelsen på det som skal bli en ny holme utenfor en ny sjøkanal gjennom området. Dette første byggetrinnet består av 11 mer eller mindre sammenhengende bygningsdeler som varierer mellom 4. og 6. etasjer med totalt 126 leiligheter. Det er felles parkeringskjeller under størstedelen av bygningsmassen. Resten av byggene og en vesentlig del at utearealene er plassert på gammel kaikonstruksjon.

Løsning av oppdraget

Forprosjekt og detaljprosjektering.

Bæresystemet er plassbygde betongkonstruksjoner for dekker og bærende vegger rundt trappe- og heissjakter samt mellom leiligheter. Etasjeskillene i leilighetene utføres med forskalingselementer (plattendekker). Dette er komplettert med stål-konstruksjoner i gavlvegger og ved utkragede bygningsdeler.

Kjelleretasjen er i sin helhet utført i betong med frittbærende gulvstøp på peler og pilarer til fjell. Leilighetsbyggene utenfor kjellerarealet vil ligge på en felles fundamentplate som støpes på eksisterende kai og forankres til ny kjellerkonstruksjon.

Utfordringen ligger i hovedsak i fundamenteringen da det er stor variasjon på dybde til fjell og deler av bygningsmassen ligger ut over sjø. Lengste peler er over 20 m hvorav ca. 12 m fritt i sjøen. Det benyttes stålkjernepeler som avstives med utstøpte stålrør der hvor pelene er frittstående i vann.

Våre tjenester

  • RIB