1/2

Amalienborg Aveny | Illustrasjon: Amalienborg Aveny

2/2

Amalienborg Aveny | Illustrasjon: Amalienborg Aveny

Amalienborg Aveny

Leilighetsbygg

Amalienborg Aveny er et leilighetsbygg bestående av 3 blokker med henholdsvis 3., 4., og 5. etasjer. Det er totalt 34 leiligheter fordelt over blokkene, hvorav samtlige er plassert på en felles parkeringskjeller.

Løsning av oppdraget

Bærekonstruksjoner av stedstøpt betong i sjakt-vegger og etasjeskille i trapperom. Etasjeskiller for øvrig utført med hulldekker på bærekonstruksjoner av stål. Parkeringskjelleren er i sin helhet utført med stedstøpt betong. Utsprengt tomt og direktefundamentering med betongståler på sprengstein. Oppdraget utført for SKANSKA som del av totalentreprise.

Våre tjenester

  • RIB