Jaktodden | Foto: Anders Martinsen

Jaktodden B4

Leilighetsbygg

Jaktodden B4 er et leilighetsbygg over fire etasjer samt parkeringskjeller. Bygget er oppført i plasstøpt betong og prefabrikkerte elementer. Fundamentert på peler til fjell.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utførte Byggeteknikk (RIB) og Geoteknikk (RIG). Bistand entreprenør i tilbudsfasen. Detaljprosjektering komplett med oppfølging i byggeperioden.

Våre tjenester

  • Byggeteknikk
  • Geoteknikk