1/3

Fossbekk brygge | Foto: Sørmegleren AS

2/3

Fossbekk brygge | Foto: Multiconsult

3/3

Fossbekk brygge | Foto: Multiconsult

Fossbekk brygge

B5, BFK

Fossbekk brygge ligger 800 meter fra Lillesand sentrum. Området er et transformasjons-område der moderne boliger nå har tatt over for gammel industri. I 100 år ble det drevet sagbruk på Fossbekk, Fosbæk Bruk AS etablert i 1912 av G. A. Vennesland. Det dannet seg et helt lite samfunn rundt sagbruket med lojale arbeidere og deres familier. I gode tider jobbet det opp mot 70 ansatte på bruket. I dag deltar etterkommere av Vennesland i utviklingen av Fossbekk brygge gjennom Fossbekk Sameie ANS.

Grøntanlegget er romslig og delvis regulert som friområde som overtas av Lillesand kommune etter at anleggsfasen er ferdig. Anlegget har mange elementer; to hovedgangadkomster, et torg, tre sandlekeplasser, en kvartalslekeplass, en stor åpen gressplen for lek og opphold, brygger, strand og badeplass. Området er godt møblert med enkeltbenker, sittegrupper med bord, sykkelpullerter og lekeapparater for store og små.

Løsning av oppdraget

Multiconsult hadde prosjektledelsen for det hele samt byggeledelse for infrastrukturarbeidene og byggherreombudsrolle for totalentreprisene.

Videre hadde Multiconsult all forprosjektering til anbudsmateriell ex. arkitekt.

I byggeperioden ble Multiconsult tiltransportert totalentreprenøren for fagene RIB, RIBR, RIAk, RIEN, og RIBy.
Byggherren leverte fullt arbeidsgrunnlag for VA faget, EL, VEI og LARk til egen infrastrukturentreprise, inkl. tomteopparbeidelse, utfylling i sjø, bryggearbeider, VEI, og EL.

Multiconsult hadde PGL rollen og laget anbudsgrunnlag for to entrepriser for de to første blokkene, B5, 19 leiligheter:

  1. 1. Grunnarbeid inkl. VA, VEI, EL og LARK
  2. 2. Totalentreprise inkl. parkeringskjeller og areal over denne

Kontraktene inneholdt opsjoner for neste byggetrinn, BFK, 24 leiligheter.

Byggherren tiltransporterte arkitekt og rådgivere til totalentreprenøren.

Våre tjenester

  • Byggeteknikk
  • Brannteknikk
  • Akustikk
  • Energi
  • Utomhus VVA
  • Landskapsarkitekt