1/5

Kirkegata 2 | 3D illustrasjon: Sørmegleren AS

2/5

Kirkegata 2 | 3D illustrasjon: Sørmegleren AS

3/5

Kirkegata 2 | 3D illustrasjon: Sørmegleren AS

4/5

Kirkegata 2 | 3D illustrasjon: Sørmegleren AS

5/5

Kirkegata 2 | 3D illustrasjon: Sørmegleren AS

Kirkegata 2

Leilighetsbygg

Leilighetsbygg med 23 leiligheter oppført i 4. etasjer og parkeringskjeller. Bygget oppføres med plasstøpt betong i dekker, søyler og vegger. Skjulte stålsøyler som bæring i yttervegger. Fundamentert delvis på peler til fjell og hel vanntett plate på grunnen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har bistått med utarbeidelse av forprosjekt som tilbudsgrunnlag for totalentreprenør. Komplett detaljprosjektering for totalentreprenør samt oppfølging i byggeperioden.

Våre tjenester

  • Bygg og anlegg
  • Miljø
  • Brann
  • Akustikk
  • Geoteknikk
  • Energi