Multiconsult Samferdsel Bane Moss hensetting

1/3

Hensatt togmateriell | Foto: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel Bane Moss hensetting
Multiconsult Samferdsel Bane Moss hensetting

Moss hensetting

I forbindelse med ny ruteplan 2012 hadde NSB kjøpt inn 50 nye togsett. Det ble derfor behov for mer hensetting av rullende materiell, deriblant ved Moss stasjon.

Med hensetting menes sted hvor togene står når de ikke er i trafikk. Behov man har ved et hensettingsområdet er ulike, men ved Moss hadde man funksjonskrav om:

 • Hensetting for 6 x type 72 togsett
 • Min. sporlengde: 85 m x 2 togsett + 5 m i ender og mellom togsett =185 m
 • Togvarme
 • Daglig renhold av togsettene
 • Teknisk bygg
 • Servicekiosk (lagring av renholds utstyr og servicemateriell)

Moss stasjon er en trafikkert stasjon hvor trafikken skulle gå uhindret under hele byggefasen, noe som medførte omfattende faseplaner. Anleggsarbeidene startet mars 2012 og ble avsluttet oktober 2012.

Løsning av oppdraget

Oppdraget har hatt stort fokus på brukervennlighet for både tog personell, renholdere, driftere av området og sikkerhet mot tredjepart. RAMS og SHA har stått sentralt i vår prosjektgjennomføring.

Våre tjenester

 • Detaljplan
 • Byggeplan
 • Faseplaner
 • Konkurransegrunnlag
 • Miljørapport
 • Bygge oppfølging