Multiconsult Samferdsel Bane Kongsvinger hensetting

1/3

Nylagt sporveksel inn til hensettingsområdet | Foto: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel Bane Kongsvinger hensetting

2/3

Nylagt sporveksel inn til hensettingsområdet | Foto: Multiconsult

Multiconsult Samferdsel Bane Kongsvinger hensetting

3/3

Erosjonssikring av hensettingsområdet | Foto: Multiconsult

Kongsvinger hensetting

I forbindelse med ruteplan 2012 har NSB kjøpt inn 50 nye togsett. Det ble derfor behov for mer hensetting av rullende materiell, deriblant ved Kongsvinger stasjon som er endestasjon.

Med hensetting menes sted hvor togene står når de ikke er i trafikk. Behov man har ved et hensettingsområdet er ulike, men ved Kongsvinger hadde man funksjonskrav om:

 • Hensetting for 5 x type 75 togsett
 • Min. sporlengde: 110 m x 5 togsett + 5 m i ender og mellom togsett =590 m
 • Atkomsveg til hensettingsområdet og interne serviceveger
 • Togvarme
 • Daglig renhold av togsettene.
 • Teknisk bygg
 • Servicekiosk (lagring av renholds utstyr og servicemateriell)

Kongsvinger stasjon er en trafikkert stasjon hvor trafikken skal gå uhindret. Dette har medført i omfattende faseplaner.

Anleggsarbeidene startet april 2013 og ble avsluttet desember 2013.

Løsning av oppdraget

Oppdraget har hatt stort fokus på brukervennlighet for både tog personell, renholdere, driftere av området og sikkerhet mot tredjepart. RAMS og SHA har stått sentralt i vår prosjektgjennomføring.

Våre tjenester

 • Detaljplan
 • Byggeplan
 • Faseplaner
 • Konkurransegrunnlag
 • Miljørapport
 • Miljøsaneringsrapport
 • Miljøoppfølgingsplan
 • ROS-analyser
 • Støy-rapport
 • Grunnundersøkelser
 • Bygge oppfølging