1/3

Ferdig oppført basseng | Foto: Multiconsult

2/3

Adkomstveg til basseng | Foto: Multiconsult

3/3

Ferdig oppført basseng | Foto: FjellVar

Høydebasseng Steinfjellet

Ledningsanlegg, veg og høydebasseng

Prosjektering av adkomstveg og ledningsanlegg – 200m til nytt høydebasseng. Detaljtegninger grøftesnitt og beskrivelse i NS 3420.

Funksjonsbeskrivelse av høydebasseng 1000 m3.

Løsning av oppdraget

Todelt oppdrag der veg- og VA-anlegg ble prosjektert som generalentreprise.

Høydebassenget ble utformet som en funksjonsbeskrivelse og lyst ut som totalentreprise.

Multiconsult hadde oppfølging i byggetiden på begge entreprisene.

Våre tjenester

  • Modellering av VA-ledninger
  • Prosjektering og beskrivelse av veg og VA i NS3420
  • Funksjonsbeskrivelse av nytt høydebasseng
  • Kontrahering av generalentreprise og totalentreprise
  • Oppfølging i byggetid
  • Ansvarlig SØK