1/3

Hamnetind | Ill.: Hamnegata Utvikling AS

2/3

Bilde fra 4. etg under montasje | Foto: Annemari T. Arneberget, Multiconsult

3/3

Hamnetind | Ill.: Hamnegata Utvikling AS

Hamnetind

Detaljprosjektering

Høgtind er første blokk i en planlagt utbygging på fire blokker. Alle blokkene er fundamentert på plasstøpt parkeringsanlegg i første etasje. Prosjektet omfatter prosjektering av plasstøpt parkeringskjeller, brannprosjektering, prosjektering av bygningsfysikk, geoteknikk, arkitekt, landskapsarkitekt og søknadsarbeider i forbindelse med igangsettingstillatelse og ferdigstillelse.

Multiconsult ble også engasjert av byggherre til å utføre uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse på globalstatikk og elementer.

Løsning av oppdraget

Multiconsult sin prosjektgruppe, som har kontrakt med GL Prosjektservice AS, har utført prosjektering av sju fag. I tillegg ble prosjektering av sanitæranlegg (forbruksvann og avløp inkl. taknedløp), vannbårent varmeanlegg med viftekonvektorer og luft/ vann varmepumpe og sprinkleranlegg, bestilt av under-leverandør til GL. Den plasstøpte kjelleren er fundamentert på peler, der det er dypt til fjell, og løsmasser. Bæresystemet i kjelleren korresponderer ikke med bæresystemet oppover i leilighetene og deler av byggene vil derfor stå på solide bjelker.

Våre tjenester

  • SØK
  • Detaljprosjektering
  • Uavhengig kontroll