Møbleringssone langs vannkanten | Foto: Multiconsult

1/4

Møbleringssone langs vannkanten | Foto: Multiconsult

2/4

Utsiktspunkt med buet benk ute på piren | Foto: Multiconsult

3/4

Offentlig delområde 1 | Foto: Multiconsult

4/4

Utsnitt fra landskapsplan for offentlig delområde 1 | Illustrasjon: Multiconsult

Grilstad Marina

Detaljprosjektering av offentlig friområde og pirer

Grilstad Marina er en helt ny bydel i Trondheim øst. Her bygges det ca. 800 boliger, barnehage, 110 000 kvm næringslokale og 1000 båtplasser. Planene for Grilstad Marina omfatter hele seks byggetrinn på bolig. Første byggetrinn, Vannspeilet, ble innflyttingsklart i juni 2013. Hele området ligger på en fylling ut mot Strindfjorden og slagordet til området er byen på vannet.

Langs sjøkanten er det etablert et offentlig friområde med gangveger, møbleringssone, kaikant, vannspeil og grøntarealer samt en småbåtmarina. Fortsettelsen av Ladestien går gjennom området. Multiconsult har stått for prosjektering av friområdet og arealene på pirene.

Løsning av oppdraget

Prosjektet har hatt fokus på høy kvalitet på materialer. Det er bl.a. utstrakt bruk av granittmurer og kanter i anlegget. Det er anlagt både asfalt, betong, grus og gummidekker. En møbleringssone er etablert langs hele kanten mot sjøen med ulike områder for lek, vegetasjon og opphold. Mot bebyggelsen er det anlagt et vannspeil og lekeareal. Gjennom hele området går fortsettelsen av Ladestien. Det er også anlagt en del utsiktsplasser med murer og benker både på land og ute på pirene.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag
  • Byggeoppfølging
  • Anbudsbeskrivelse