Samferdsel og infrastruktur, Løvstakkvann badeplass, tursti, turvei, friområde, grillplass, Multiconsult, Bergen,

1/3

Turveien inn til badeplassen | Foto: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, Løvstakkvann badeplass, tursti, turvei, friområde, grillplass, Multiconsult, Bergen,

2/3

Badeplass og brygge | Foto: Multiconsult

Samferdsel og infrastruktur, Løvstakkvann badeplass, tursti, turvei, friområde, grillplass, Multiconsult, Bergen,

3/3

Sitteplass ved turveien | Foto: Multiconsult

Løvstakkvann badeplass

Byggeplan m/konkurransegrunnlag og byggeledelse

Byggeplan for tilrettelegging av friområde ved Løvstakkvannet. Prosjektet omfatter også utarbeidelse av anbudsbeskrivelse samt oppfølging i byggeperioden.

Planene omfatter badeplass med kjørbar gangatkomst, samt etablering av parkeringsplass for brukerne av anlegget. Ny avkjørsel er etablert fra Fv 286.

Landskapsarbeidene har omfattet utforming av badeplass med tilhørende anlegg som brygge, sole- og grillplasser, sandstrand og tilhørende toalettanlegg.

Eksisterende demning er utbedret og utvidet, slik at den er kjøresterk med tanke på drift av anlegget.

Universell utforming er vektlagt høyt i prosjektet.

Løsning av oppdraget

  • Tverrfaglige internmøter ble avholdt jevnlig
  • Jevnlige møter ble avholdt med kommunen.
  • Konkurransegrunnlag ble utarbeidet parallelt med byggeplanen
  • Byggeledelse og deltakelse på byggemøter

Våre tjenester

  • Turvegprosjektering
  • Landskapsplaner
  • Anbudsbeskrivelse
  • Byggeledelse