Samferdsel og infrastruktur, Nordøyrane friområde, Norfjordeid, badeplass, Multiconsult

Plan for friområdet | Ill.: Multiconsult

Nordøyrane friområde

Prosjektering badeplass

Forprosjekt og følgende byggeplan, prosjektering av badeplass/friområde på oppfylte masser innerst i Nordfjorden, på Nordfjordeid. Prosjektet innehold et friområde som innehold badestrand og et aktivt grøntområde. Grillplass, sandvolleyballbane, trimapparat og opphaldsplasser i ly for vind er vist i forslaget
Et trappeanlegg er utformet mellom grøntarealet og sandstranden for å ta opp høydeforskjellen. Trappen er utformet med handikaprampe og er dimensjonert for at traktor kan ta seg ned til vannkanten. Parkering for tjue biler der fire plasser er satt av for bevegelseshemmede er plassert sørøst i friområdet.

Løsning av oppdraget

De ulike faggruppene har jobbet sammen slik at vi fått et godt tverrfaglig resultat. Skisser, analyser og konsepttegninger har været et arbeidsverktøy som har ledet frem til løsninger og situasjonsplan i forprosjektet.

I byggeplanen har prosjektet blitt detaljprosjektert frem til komplett konkurransegrunnlag i henhold til NS3420.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av forprosjekt
  • Utarbeidelse av kostnadsoverslag
  • Utarbeidelse av rammesøknad
  • Utarbeidelse av byggeplan
  • Ansvarlig prosjekterende (PRO)
  • Tilbudsutsending med tegninger og komplett konkurransegrunnlag i NS3420, innhentning av pris og utlysning