1/4

Hafrsfjord friområde | Foto: Multiconsult

2/4

Volleyballbane | Foto: Multiconsult

3/4

Sjølinje | Foto: Multiconsult

4/4

Rasteplass | Foto: Multiconsult

Hafrsfjord friområde

Landskapsplan

Hafrsfjord friområde ligger i Stavanger kommune ved Hafrsfjord bro i Kvernevika. Området er et tidligere mekanisk industriområde og ligger på en fylling med forurensede masser. Massene er beholdt og sikret mot kreftene i sjøen.

Turveinettet langs sjøen i Hafrsfjord og Kvernevik er viktige grøntområder med stor betydning for natur, kultur og folkehelse. Hafrsfjord friområde er et bindeledd mellom turveiene og vil være en viktig del av grønnstrukturen.

Løsning av oppdraget

Løsningen av oppgaven omfatter grønt-areal med turveier og gode oppholdsareal. Det er lagt til rette for aktiviteter som volleyball og bading fra fyllingen. Plantevalget er basert på robuste planter som tåler vind og salt. Oppholdsarealene er skjermet med buskfelt i bakkant og god utsikt utover sjøen. Store gressflater gir mulighet for variert bruk og et grønt uttrykk. Langs sjøen er det plastret med en steinfylling.

Våre tjenester

  • Landskapsplan