Dronebilde som viser bensinstasjon | Foto: Våre veger

Vinstra vegpark

Rasteplass- byggeplan

Multiconsult har utarbeidet landskapsplan for Vinstra vegpark som skal være hovedrasteplass langs nye E6 mellom Trondheim og Oslo og er et av Norges mest komplette rasteanlegg. Rasteplassen skal i hovedsak betjene privatbilister, kollektivreisende og langtransportsjåfører, men skal også kunne fungere som nærmiljøanlegg.

Prosjektet omfatter uteområder i tilknytting til bensinstasjon og kro, motell, parkering, bussholdeplass og døgnhvileplass. Rasteplassen inneholder et stort leke- og oppholdsareal med store cortenstålkonstruksjoner, lyssetting, beplanting, møblering og aktivitetsapparater. Anlegget ble åpnet 17.12.2016.

Løsning av oppdraget

Oppdraget ble gjennomført av landskaps-arkitekter i Multiconsult i nært samarbeid med Statens vegvesen. Gjennom felles workshop i regi av byggherre ble det utviklet et konsept som ble lagt til grunn for design og utforming av rasteplassen. I tillegg til Statens vegvesen var det samarbeid med representanter for bensinstasjon og kro/motell.

Våre tjenester

  • Landskapsplan
  • Kostnadsestimater
  • EL-plan
  • Veg
  • 3D-modellering
  • Konstruksjon