Bedriftsvegen | Foto: Multiconsult

Gang-og sykkelveg Bedriftsvegen

Byggeplan/ konkurransegrunnlag inkludert oppfølging i byggetiden

Prosjektering- og bygging av ny gang- og sykkelveg, og bussholdeplasser langs Bedriftsvegen og Kjørbekkdalen i Skien kommune.

Prosjektet er en del av Bypakke Grenland. Bypakken har målsettingen om lage sammenhengende sykkelvegnett, videreutvikle snarveger, turveger og forenkle tilkomst til bussholdeplasser.

Prosjektet innebærer om lag 560 m med ny gang- og sykkelveg, samt 6 nye bussholdeplasser, både langs Bedriftsvegen, og Kjørbekkdalen i Skien kommune.

Resultatet er at man nå har fått et sammenhengende gang- og sykkelvegnett på Kjørbekk i Skien, samt nye bussholdeplasser for metrolinjene.

Løsning av oppdraget

Det ble jevnlig avholdt prosjekteringsmøter med Skien kommune i prosjekteringsfasen. I tillegg ble det avholdt interne arbeidsmøter i oppdraget for oppdragsmedarbeidere. Det ble også foretatt møter med både Skien kommune og Statens vegvesen for godkjenning av prosjekterte løsninger.

Det ble i prosjektet lagt vekt på:

 • Sammenhengende gang- og sykkelveg i forhold til første byggetrinn langs Kjørbekkdalen og deler av Bedriftsvegen.
 • Legge til rette for myke trafikanter
 • Kollektivtrafikk og nye bussholdeplasser
 • Overvannshåndtering
 • Innsynsskjerming for naboer til Bedriftsvegen
 • Sikkert anleggsarbeid langs trafikkert veg

Våre tjenester

 • Prosjektering av gang- og sykkelveg
 • Skiltplan
 • Overvannshåndtering
 • SHA
 • Kabel- og belysningsplan
 • Oppdragsledelse og prosjektstyring
 • Rystelsesmåling /bygningsregistrering
 • Anbudsbehandling
 • Oppfølging i byggetiden