1/2

Tunnelportal ved Atlåsbekken | Foto Veidekke

2/2

Tunnelportal ved Eddegjelet, Foto: Veidekke

Fv. 572 Eddegjelet – Torgilsberget

Ny veg og tunnel på ras- og skredutsatt strekning

Dette er et skredsikringsprosjekt i utfordrende topografi. Eddegjelet og Torgilsberget er de verste skredpunktene på vegen mellom Ulvik og Bruravik. Ved bygging av tunnel oppnås 100 % sikring i dette området, og stor reduksjon av tiden der Fv. 572 er stengt pga. skred.

Løsning av oppdraget

Prosjektet er et rassikringsprosjekt og ble utført som totalentreprise sammen med Veidekke AS. Fv. 572 i Ulvik Herad ble sikret mot skred ved Eddegjelet og Torgilsberget ved bygging av 790 meter veg i tunnel og 710 meter dagsone. I tillegg ble det gjort sikring av skjæringer og overliggende terreng. Anlegget omfatter totalt 1500 meter veg.

Våre tjenester

  • Prosjektering av veg i dagen med murer osv
  • Prosjektering av tunnel med tunnelportaler
  • Prosjektering av teknisk rom i tunnelen og teknisk bygg på utsiden av tunnelen
  • Prosjektering av dreneringsløsning
  • Geoteknikk og bergteknikk
  • Utarbeidelse av skiltplan
  • Anleggsoppfølging
  • Fortløpende revisjon av tegninger og data