Fula Rapids i Nilen, Sør-Sudan | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

Fula Rapids

Konsekvensutredning av vannkraftprosjekt

Prosjektet omhandlet konsekvensutredning av en mulig vannkraftutbygging i Sør- Sudan. Fula Rapids er planlagt som et elvekraftverk som utnytter deler av vannføringen i Nilen. Vannet skal ledes fra en terskel og inn i en åpen kanal (950 m) ned til en kraftstasjon med installert kapasitet på 40 MW. Kraften vil bli overført til hovedstaden Juba via en 150 km lang kraftledning (132 kV). I tillegg er det planlagt strømforsyning til nærmeste by og landsby.

Løsning av oppdraget

Multiconsult var ansvarlige for konsekvensutredning, detaljerte miljøplaner og resettlement-planlegging. Det ble lagt særlig vekt på viltkartlegging i en tilgrensende nasjonalpark og taksering av eiendommer i kraftlinjetraseen.

Alle rapportene ble utarbeidet i henhold til både nasjonale krav og Verdensbankens retningslinjer og standarder.

Våre tjenester

  • Miljøkartlegging
  • Levekårsundersøkelser
  • Konsekvensutredning
  • Miljøplan
  • Resettlementplan