1/2

Maipodalen | Foto: Oddbjørn Aasen, Multiconsult

2/2

Adkomstvei til Alfalfal II | Foto: Stig Thoresen, Multiconsult

Alto Maipo kraftverk

Vannkraft i Chile

Vannkraftprosjektet Alto Maipo er lokalisert i Maipodalen, 50 km sørøst for Santiago, Chile. Prosjektet består av byggingen av to underjordiske kraftstasjoner med en samlet kapasitet på 531 MW.

Det øvre anlegget Alfalfal II har et fall på 1160m, mens det nedre anlegget Las Lajas har en et fall på 483 m. Det skal bygges 67 km med tunnel, delvis konvensjonelt drevet og delvis med fullprofil boremaskiner (TBM). Grunnforholdene er komplekse og i deler av tunneltraseen er fjelloverdekningen på over 2000 m, noe som gjør forholdene for undergrunnsarbeidene til dels svært utfordrende.

Løsning av oppdraget

Multiconsult har i samarbeid med Skava fra Chile og Amberg i Sveits, signert en kontrakt med det AES og Antofagasta eide selskapet Alto Maipo SpA. Firmaene skal sammen utgjøre Owners engineer for oppfølging undergrunnsarbeidet og elmek, for Alto Maipo prosjektet i Chile. Multiconsult og våre partnere vil tilføre prosjektet 28 ansatte over en periode på fire år.

Multiconsult var tidligere involvert i oppdatering av mulighetsstudiet, utarbeidelse av forprosjekt og anbudsdokumenter for tunnelarbeidene og elmek. Nåværende kontrakt bygger på dette tidligere engasjement, samt Multiconsults verdensledende vannkraftkompetanse på høytrykksanlegg og undergrunnsarbeid.

Alto Maipo vannkraftprosjekt består av to vannkraftverk med en samlet kapasitet på 531 MW, som vil bidra med et årlig gjennomsnitt på 2465 gigawattimer (GWh) til det chilenske strømnettet. Prosjektet inkludert et øvre anlegg med et fall på 1160 m og et lavere anlegg med et fall på 483 m. Byggingen av prosjektet vil foregå over en fire års periode og vil kreve utgraving av to underjordiske kraftstasjoner, samt 67 km tunneler drevet delvis konvensjonelt med boring og sprengning, og dels ved fullprofil boremaskiner (TBM). Grunnforhold er komplekse med overdekning opp til i overkant av 2000 m, noe som tidvis gjør undergrunns arbeidene svært utfordrende. Undergrunnsarbeidene startet i april 2014.

Våre tjenester

Vi er Owners Engineer og har ansvaret for å følge opp:

  • Undergrunns- og tunnelarbeider
  • Elmek arbeider