Fossefall på South Rukuru-elva like nedenfor den planlagte Fufu-dammen | Foto: Jørn Stave, Multiconsult

Fufu vannkraftverk i Malawi

Konsekvensutredning

Myndighetene i Malawi, med støtte fra Verdensbanken, planlegger bygging av et nytt vannkraftverk på elvene South Rukuru og North Rumphi. Disse elvene drenerer høylandsområdene nord i landet og renner ut i Malawisjøen. Det planlegges en 116 m høy dam på South Rukuru-elva i et bratt terreng med flere fosser og stryk nedenfor. Vannkraftmagasinet vil få en reguleringssone på 40 m og strekke seg opptil 12 km innover dalen. I tillegg skal det bygges en 10 km lang overføringstunnel fra North Rumphi-elva. Inntaket på dammen vil lede vannet gjennom en 5 km lang tilløpstunnel ned til en 260 MW kraftstasjon. Vannet fra turbinene vil ledes tilbake til South Rukuru-elva rett før utløpet i Malawisjøen.

Løsning av oppdraget

Multiconsult utførte konsekvensutredning for vannkraftverket i henhold til nasjonale krav og Verdensbankens miljøstandarder. Vi samarbeidet tett med teknisk konsulent for å finne det beste alternativet for utbyggingen, inkludert økt minstevannslipp, redusert reguleringshøyde og en løsning for utlufting av turbinvannføringen. Viktige tema i utredningen var kartlegging av arealbruk og beregning av erstatninger til berørte lokalsamfunn, samt fiskeundersøkelser og konsekvenser for biologisk mangfold. Vi utarbeidet detaljerte miljøplaner for både anleggs- og driftsfasen.

Våre tjenester

  • Konsekvensutredning
  • Resettlement-plan
  • Miljøplaner