1/2

Bygdøy allé 4 | Foto: Roberto Di Trani/Møller eiendom

2/2

Opprinnelig arkitektskisse | Foto: Arkitekturmuseet

Bygdøy allé 4

Ombygging og standardheving av kontorbygg

Bygdøy Allè 4 er tegnet av arkitekt Magnus Poulsson og oppført i 1921 som et kontorbygg. Nye eiere ønsket i 2013 en innvendig ombygging og standardheving av de eksisterende kontorlokalene. Multiconsult ble engasjert i arbeidet med tilstandsanalyse, forprosjektering og detaljprosjektering, samt uavhengig kontroll (RIB). Byggets fasade og deler av interiøret er vernet.

Løsning av oppdraget

Fasadene i Bygdøy allé 4 består av mønstermurt slemmet tegl med detaljer av labradorstein. Byggets bærekonstruksjonen er av armert betong. Da nye eiere tok over bygget i 2013 ble Multiconsult engasjert til å utføre blant annet tilstandsanalyse, for- og detaljprosjektering i forbindelse med ombygging og standardheving. Bygningen er bevaringsverdig, og vernet omfatter fasader og enkelte deler av interiøret (styrerom og kontor, samt en freske i sentralhallen av Dagfin Werenskiold).

Multiconsults forprosjekt tok utgangspunkt i et skisseprosjekt utarbeidet av Hille Strandskogen arkitekter.

Prosjektet innebar åpning av bygningens indre, gjenoppretting av opprinnelig overlys og vesentlig heving av standarden uten å endre bygningen utvendig. Størrelsen på kontorarealene ble økt ved å ta i bruk underjordiske arealer. Arbeidet innebar nye utvekslingskonstruksjoner i stål for å åpne opp eksisterende bærekonstruksjon, komplett utskifting av VVS-, el- og automasjonsanlegg, tilkobling til fjernvarme og etablering av nye funksjoner i kjeller herunder trimrom med garderobeanlegg, klimatisert rom for malerisamling og nytt teknisk rom. Det er utført miljøkartlegging, brann- og akustisk prosjektering, energiberegninger og videokontroll av opprinnelig overvannskulvert som ligger under bygget. I dette tverrfaglige prosjektet har Multiconsult også hatt rollen som prosjekteringsgruppeleder.

Våre tjenester

  • Tilstandsanalyse nivå 1 etter NS 3424 og ihht. NS-EN 16096
  • Tverrfaglig forprosjekt
  • Tverrfaglig detaljprosjekt
  • Uavhengig kontroll (RIB)