1/3

Ferdig bygg | Foto: A-bygg

2/3

Tverrfaglig koordinering | Ill.: Multiconsult

3/3

Fasade, ARK | Ill.: Multiconsult

Brobekkveien 80 C

Bygg 16; nytt nærings- og kontorbygg

Brobekkveien 80 er et nærings- og kontorbygg etablert for Hyundai, av tiltakshaver Fabritzius eiendom AS, i Oslo kommune. Tomta er delvis sprengt ut i berg, og det er tilbakefylt inn mot vegger rundt P-kjeller i laveste nivå.

Bygget er fundamentert på peler, med mellomliggende grunndragere for stabilitet.

Pele/drager-systemet er koblet til friksjonsplater for overføring av globale laster fra bygget til grunnen. Konstruksjoner over marknivå er utført i prefabrikkert betong og noe stål.

Multiconsults leveranser i prosjektet har omfattet prosjektering geoteknikk (RIG), byggeteknikk (RIB) for plasstøpte konstruksjoner i grunn og VA-teknikk. Grensesnitt mot prefab. konstruksjoner ved marknivå.

Løsning av oppdraget

A-bygg tildelte Multiconsult jobben med å anbefale fundamenteringsløsning for Brobekkveien 80 C.

Etter valgt løsning prosjekterte Multiconsult peler (RIG), gravegrop & stabilitet (RIG), pelefundamenter med mellomliggende grunndragere for moment-stabilisering over peletopp, og heisgruber.

Global stabilitet ble ivaretatt vha. friksjonsplater koblet til grunndragere, for overføring av horisontal-laster fra bygget til grunnen. Faglig og tverrfaglig samhandling med øvrige fag i prosjektet ble utført vha. BIM-modeller. Produksjonsunderlag form- og armering (3D) ble utarbeidet fra Revit modell, og levert entreprenør.

Våre tjenester

  • Vurdere og anbefale fundamenteringsløsning
  • Prosjektere valgt fundamenteringsløsning
  • Levere produksjonsunderlag til entreprenør, inkludert peleplan i samråd med RIG