Landskapsplan for Idrettsanlegget | Foto: Gina Skjørestad, Multiconsult

Bogafjell idrettsanlegg

Detaljprosjektering utomhus

Bogafjell, som er en ny bydel i Sandnes kommune, er under stor utvikling. Multiconsult fikk i 2011 i oppdrag å prosjektere nytt idrettsanlegg med kunstgressbane. Idrettsanlegget ligger tett inntil den populære turveien rundt Stokkelandsvatnet og har god utsikt over vannet og grøntområdet rundt. Multiconsult utarbeidet tekniske planer for vei, vann- og avløp og landskap for idrettsanlegget, parkeringsplasser, grøntanlegg og lekeplass, samt mengdebeskrivelse av disse arbeidene. I tillegg til lekeplass og skatepark har landskap jobbet med grønne rammer i form av planterabatter rundt anlegget, samt en vegetasjonsskjerm mot nordvest som skal dempe vind.

Løsning av oppdraget

For å skjerme kunstgressbanen for vær og vind er det etablert en vegetasjonsskjerm mot Stokkelandsvatnet. Ved siden av idrettsbygget er det etablert en lekeplass som er innrammet av busker. Vegetasjonen er valgt med utgangspunkt i å lage et grønt teppe som krever minst mulig vedlikehold. Det er brukt en god variasjon av planter for å skape et spennende uttrykk og årtidsvariasjon. Bogafjellhallen og skateparken som ligger i tilknytning til idrettsanlegget er del av et annet prosjekt.

Våre tjenester

  • Grunnundersøkelser
  • Landskapsplan og planteplan
  • VA-plan
  • Skiltplan
  • Vegtegninger inkl. parkeringsplass
  • Konstruksjon av tribune, murer og trapper