1/2

Fasader på skolen | Foto: Jostein Madsen, Multiconsult

2/2

Auditoriet | Foto: Jostein Madsen, Multiconsult

Bamble kommune

Flerfaglig tilstandsanalyse – Barne- og ungdomsskoler

Bamble kommune ønsket en oversikt over vedlikeholdsetterslepet på kommunens skoler.
Multiconsult har bidratt med tilstandsanalyse, som skulle brukes til en konseptvalgutredning (KVU) for den videre bruken av skolene. Tilstandsanalysen omfattet kartlegging av tilstand og vedlikeholdskostnader på eksisterende masse. Flerfaglig tilstandsanalyser for fagene RIB, RIV, RIE på nivå 1 etter NS 3424.

Oppdraget gjelder 8 skoler på til sammen ca. 35.000 m2.

Løsning av oppdraget

Tilstandsanalysene omfattet kartlegging av tilstand og vedlikeholdskostnader på eksisterende masse.
Befaringene startet med et kort møte med driftspersonell. Under møte ble tilgjengelig teknisk dokumentasjon gjennomgått. Det hele ble avsluttet med en felles befaring av bygningsmassen med fagene RIB, RIV, RIE.

Våre tjenester

  • Befaringer
  • Tilstandsanalyse med rapport
  • Kostnadsoverslag