Rå skole | Foto: LINK arkitektur AS

Rå skole | Foto: LINK arkitektur AS

Rå skole

Senter for oppvekst, idrett og kultur

Vi har i forbindelse med inneklimatiltak gjort noen mindre bygningsmessige endringer innvendig. Skolen har fått en fasadeopprustning ved at samtlige vinduer er skiftet, samt at begge gavlene er rehabilitert. Det gamle utvendige toalettbygget er revet og erstattet med et nytt bygg, som er tilknyttet begge trappehusene, slik at elevene kan gå tørrskodd til toalettbygget.

I forbindelse med dette arbeidet ble massene i grunnen under toalettene og leskuret utskiftet ned til ca. 4 meter, og alle utvendige vann og avløpsledninger er skiftet ut.

I samarbeid med Etat for Bygg og Eiendom har prosjektet oppgradert hele skolebygget brannteknisk.

Løsning av oppdraget

Tett oppfølging i alle faser av prosjektet i samarbeid med brukere, byggherre, prosjekterende og byggeledelse. Kontrahering av entreprenør. Oppfølging i utførelsesfasen.

Våre tjenester

  • Prosjektering
  • Tilstandsregistrering