Skeie skole | Foto: Multiconsult

Skeie skole | Foto: Multiconsult

Skeie skole

Fasaderehabilitering

Skifte av ytterkledning, vinduer og dører, og maling av yttervegger. Forlenging av takutstikk. Diverse andre arbeider i tilknytning til fasade som stedvis utskifting av takrenner og nedløp, og tilpasninger til grunn og grunnmur. Prosjektet ble gjennomført som generalentreprise.

Løsning av oppdraget

Tett oppfølging i alle faser av prosjektet i tett samarbeid med brukere, byggherre, prosjekterende og byggeledelse.

Kontrahering av entreprenør. Oppfølging i utførelsesfasen – byggeledelse.

Våre tjenester

  • Prosjektledelse
  • Prosjektere
  • Innstilling ved anbud
  • Kontrahere
  • Byggeledelse