Sola ungdomskole | Foto: Sigve Wathne, Multiconsult

Sola ungdomskole | Foto: Sigve Wathne, Multiconsult

Sola ungdomskole

Rehabilitering og ombygging

Oppdraget har bestått av befaring med utarbeidelse av tilstandsanalyse som grunnlag for anbefalte utbedringstiltak og anbudsbeskrivelse.

Full prosjektering av nytt bygg på ca. 2.000 m2

Rehabilitering og ombygging av eksisterende skole, parallellt med undervisning i bygningen

Våre tjenester

  • Tilstandsanalyse
  • Statiske beregninger
  • Anbudsbeskrivelser
  • Konkurransegrunnlag
  • Oppfølging på byggeplass