Must Energi Vannkraft 2017

Ragni Rønneberg Hernes | Fagområde: Vann- og miljøteknikk | Kontor: Oslo

Sommerjobb 2017

Jeg var så heldig å få være en del av sommerprogrammet Must Energi Vannkraft sommeren 2017, sammen med tre andre studenter. Årets prosjekt var å gjennomføre en mulighetsstudie på et potensielt vannkraftverk i Kikuletwa River i Tanzania. I den forbindelse har vi i det tverrfaglige studentteamet jobbet tett sammen med kunden, Arusha Technical College, i Tanzania, og mentorer fra Multiconsult.

Prosjektet begynte med en planleggingsfase på Multiconsult sine kontorer i Oslo. I denne fasen studerte vi eksisterende kart og data, som la grunnlag for alternativer som skulle undersøkes videre gjennom feltarbeid i neste fase av prosjektet.

Etter to uker planleggingsfase, pakket vi dronesekken og annet nødvendig utstyr og dro av sted til Tanzania. Vi hadde tre dager i felt sammen med en lokal guide som viste oss Kikuletwa River, hvor vi kartla og vurderte alternativene vi hadde utarbeidet i planleggingsfasen. I løpet av to uker i Tanzania fikk vi gjort en grundig gjennomgang av arbeidene, samtidig som vi fikk opplevd direkte kontakt med kunden. Det ble også mulighet for en Afrikaferie etter to intensive uker, med litt vel fortjent avslapning på Zanzibar og på safari.

Tilbake i Oslo ventet to intensive uker med ferdigstilling av endelig rapport for mulighetsstudiet med leveranse på slutten av sommeren og presentasjon for fagmiljøet i Multiconsult. Det har vært mye jobb, men vi har lært mye og fått god innsikt i konsulentbransjen.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Vi fikk mye tillit og ansvar fra første dag på jobb. Dette har vært veldig motiverende og vi har fått god innsikt i hvordan en konsulenthverdag ser ut. Ved å jobbe i en tverrfaglig gruppe med komplekse arbeidsoppgaver har vi lært mye av hverandre og av våre kollegaer i Multiconsult. Vi har alle stor interesse for fornybar energi og årets sommerprosjekt har virkelig inspirert oss til å fortsette jobbe for en bærekraftig verden. Årets sommerprosjekt har vært utrolig spennende og utfordrende, og har gitt oss ny kunnskap og erfaringer som vi garantert vil ha nytte av i framtiden.