Must Energi Vannkraft 2011

Kristine Lilleeng Walløe | Fagområde: Vannkraft | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Kristine kom i snakk med Multiconsult ansatte under NNCOLDs årlige fagseminar, de fortalt om et sommerprosjekt som skulle startes opp sommeren 2011. Da sommerjobbene ble utlyst søkte hun på dette prosjektet.

– Da jeg søkte sommerjobb, ønsket jeg å finne ut hvordan arbeidsdagen som konsulent kan se ut, og om det var noe jeg selv kunne tenke meg. En grunn til at jeg søkte akkurat Multiconsult er at bedriften innenfor mitt fagområde (vannkraft) har mye internasjonal virksomhet, noe jeg synes er spennende, sier Kristine.

Hun ble plassert i avdeling Energi, Kraftverk, som er avdelingen hun i ettertid fikk fast jobb i.

Arbeidsoppgaver i Tanzania og Norge

Kristine var leder for Must enegi teamet som skulle gjennomføre mulighetsstudie av vannkraftpotensialer i Tanzania. Den første arbeidsoppgaven bestod i å, sammen med teamet, definere arbeidsoppgavene. Deretter var det hennes ansvar å koordinere teamet. De tekniske arbeidsoppgavene gikk hovedsakelig ut på å kartlegge hydrologien, og å gjøre teknisk-økonomiske optimaliseringer av kraftanleggene.

– Det var spesielt spennende å komme ut i felt og forsøke å visualisere dammer og inntak i landskapet, sier Kristine.

Balanse mellom arbeid og fritid

– Jeg har hørt skrekkhistorier om konsulentselskaper der de ansatte ikke gjør annet enn å sove og å jobbe, men hos Multiconsult opplevde jeg at arbeid og privatliv er balansert. Nå ser jeg fram til å jobbe med virkelige prosjekter, ikke bare skoleoppgaver, Sier Kristine.

 

Erfaringer fra sommerjobb4