Must Energi Vannkraft 2014

Hanne Kristin Husetuft Ommedal | Fagområde: Energiforsyning | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Gjennom bedriftspresentasjoner og karrieredager ved NTNU har Hanne fått et godt inntrykk av selskapet. Multiconsult har flere arbeidsfelt hun kunne tenke seg å jobbe innenfor, og hun har alltid vært interessert i hva selskapet jobber med og kan tilby sine ansatte. I tillegg har Multiconsult godt rykte på seg blant studentene, og svært attraktive sommerjobber som de fleste har hørt om.

Sommerjobb 2014

I løpet av sommeren 2014 deltok Hanne på Must energi vannkraft. Sommerjobben gikk ut på å gjøre en gjennomføringsanalyse for et vannkraftprosjekt nord i Zambia. Prosjektet skulle gjennomføres av et team med fire studenter med forskjellig fagbakgrunn. Jobben ble utført både i Multiconsult sine lokaler på Skøyen, og i Zambia. Planlegging av dam, vannveg, kraftstasjon, mekanisk og elektrisk utstyr, i tillegg til en plan for transmisjon og distribusjon av elektrisk kraft inngikk i oppgaven. Oppgaven skulle også ta for seg en konsekvensutredning vedrørende miljø, og alt skulle samles i en rapport og overleveres til en reell klient i Zambia. En presentasjon ble også framlagt for Multiconsult og Norplan UK, som var med på prosjektet.

– Jobben har vært svært lærerik! Vi ble kastet ut i det, og det er ingen bedre måte å lære på enn å få mye ansvar. Vi var både på feltobservasjon nord i Zambia der kraftverket skal bygges, og i hovedstaden Lusaka for å samarbeide med kunden på prosjektet. Ekstra motiverende er det at befolkningen i området ikke har elektrisitetsforsyning fra før, så prosjektet vil nok gjøre mye for samfunnsutviklingen.

Å bruke kunnskapen fra skolebenken i et reelt prosjekt var motiverende for videre studier, og det var spennende å gjøre jobben i et annet land med en helt annen kultur. Vi fordelte ansvar ut i fra fagbakgrunn. Jeg studerer selv Energi og Miljø, og det var veldig kjekt og interessant å jobbe med studenter fra Bygg- og miljøteknikk og Maskinstudiet, sier Hanne.

Veien videre

– Jeg var svært fornøyd med sommerjobben min i 2014. Det var alltid rom for å spørre om hjelp fra faste ansatte, og du merket at hver og en de var svært dyktige på sine felt. Jeg har fått et meget godt inntrykk av arbeidsplassen og miljøet blant kollegaene. Selv vil jeg jobbe innenfor vannkraft og energiforsyning i framtiden, så det har vært en svært god erfaring å ha med seg videre i min karriere.

Erfaringer fra sommerjobb Hanne Ommedal 2014