Must Energi Vannkraft 2015

Kim Allgot | Fagområde: Elkraft | Kontor: Oslo

Møte med Multiconsult

Kim har som alle andre studenter ved NTNU sett mye til Multiconsult gjennom studietiden. Han har også flere venner og bekjente som har jobbet for Multiconsult både i diverse sommerjobber, men også i fast arbeid etter endt studietid.

– Mitt første personlige møte med Multiconsult var i forbindelse med Must International Hydropower 2014, hvor jeg søkte på Norges kuleste sommerjobb. Jeg var så heldig å bli kalt inn til intervju, men fordi jeg skulle reise på utveksling tidlig på sommeren hadde jeg ikke mulighet til å ta jobben. Jeg søkte derfor igjen i år, og var så heldig å få et tilbud som jeg selvfølgelig takket ja til.

Sommerjobb 2015

Et av Nepals første vannkraftverk ble bygget og satt i drift av nordmannen Odd Hoftun mot slutten av 60-tallet etter over 10 års arbeid. Det ble bygget med utstyr rehabilitert etter de mange oppgraderingene som ble foretatt ved norske kraftverk på den tiden, og maskinene som ble installert i Nepal var fra 30-årene. Kraftverket hadde stort sett ruslet og gått siden 60-tallet uten noen større oppgraderinger eller omfattende vedlikehold og kraftverket var nå klart for en overhaling.

– Vi var tre studenter som fikk i oppgave å foreslå ulike konsepter for Nepalske myndigheter hvordan kraftverket skulle rehabiliteres. Jeg jobbet sammen med Halvor Myhrvold, som hadde ansvaret for alt som omhandlet byggsiden av prosjektet og Katarina Kloster som hadde ansvaret for alt det mekaniske og maskintekniske, mens jeg hadde det overordnede prosjektansvaret samt ansvar for det elkrafttekniske ved rehabiliteringen.

Studentene hadde to uker forberedelse ved Multiconsults hovedkontor på Skøyen hvor de fikk presentert en tidligere rapport om kraftverket samt planlagt feltturen til anlegget sørvest i landet, utenfor den lille byen Butwal på grensen til India, og oppholdet i etterkant i Kathmandu.

Men oppgaven fikk et litt annet bakteppe en planlagt da Nepal i vår ble utsatt for to kraftige jordskjelv.

– Oppgaven ble utvidet til også å inkludere vurderinger omkring eventuelle skader på kraftverket i tillegg til den planlagte rehabiliteringen, forteller Kim.

Det viste seg at selve kraftverket var relativt uberørt da det befant seg langt fra de to skjelvene. Kathmandu var som rapportert preget av skjelvene, men også her fungerte ting relativt godt.

– Vi kom til Nepal i juli, det siste store skjelvet var i mai, og vi så derfor lite til de verste skadene.

Et av inntrykkene jeg sitter igjen med er hvilken definisjonsmakt mediene har i katastrofer. Da vi var der i juli var samfunnet så og si tilbake til som før skjelvene, men det eneste mediene fokuserer på er alt som er ødelagt. På litt lengre sikt ser man at turistbookingene har gått drastisk ned på tross av at alt nå var tilbake som tidligere.

Veien videre

– Jobben har gitt meg en hel del motivasjon for å ta fatt på mitt siste studieår. Det å sette kunnskapen fra studiet i sammenheng med hva de andre studentene kunne var lærerikt.

Jobben i Multiconsult har gjort Kim trygg på at han gjerne kan tenke seg en karriere i rådgivingsbransjen og han likte særlig godt at energiavdelingen har en stor andel internasjonale prosjekter og at de også gir unge medarbeidere muligheten til å delta i internasjonale oppdrag.

Erfaringer fra sommerjobb Kim