Must Energi 2011

Must Energi Vannkraft 2012

Herman Bjørn Smith| Fagområde: Vassdragsteknikk og konstruksjonsteknikk | Kontor: Oslo

Permisjon fra studier og utveksling til Tanzania

I forbindelse med at Herman høsten 2011 tok et års permisjon fra studiene, tilbød Multiconsult en spennende mulighet om å arbeide for datterselskapet Norplan Tanzania i Dar es Salaam.

– Jeg tok et år fri fra studiene for å utnytte muligheten til å opparbeide meg andre typer erfaringer og opplevelser. Jeg ville gjerne få mer internasjonal erfaring og kulturforståelse. Jeg er veldig takknemlig for muligheten jeg fikk og for hvor fint Norplan Tanzania og Multiconsult tilrettela. Det store utbyttet jeg sitter igjen med og alle opplevelsene gjør det enkelt å anbefale et lignende opplegg for andre, sier Herman.

Must Energi 2012

I løpet av to måneder våren 2012, deltok Herman i forskjellige prosjekter innen vannkraft her i Norge, før han var med på Multiconsult sitt sommerprosjekt for studenter 2012; must Energi.

– Vi var et team bestående av fire studenter som i samarbeid med Norsk Grønnkraft utarbeidet en veileder for teknisk og økonomisk optimalisering av vannveien i småkraftverk. I tillegg var vi også med på å vurdere fire potensielle småkraftprosjekter, sier Herman.

Fra student til fast ansatt

I løpet av Hetmans siste studie år, høsten 2012 og våren 2013, jobber han én dag i uken ved Multiconsults kontor i Trondheim. Der fikk han blant annet anledning til å skrive en konsesjonssøknad. I tillegg skrev han masteroppgaven min i samarbeid med Multiconsult.

– Det har vært veldig motiverende for studiet å jobbe med relevante, reelle og varierte oppgaver hos Multiconsult. Spennende utfordringer og tett oppfølging, i kombinasjon med arbeid både selvstendig og i team, har gitt meg stort utbytte – både faglig og personlig. Dessuten har jeg fått bekreftet mitt inntrykk av Multiconsult, at dette er en bedrift med mange muligheter, også internasjonalt. Nå gleder jeg meg til å starte karrieren etter endt studie på en arbeidsplass med svært godt miljø, avslutter Herman.

 

Erfaringer fra sommerjobb2