Næringsparker kan bidra med mye solenergi

En fersk kartlegging viser at 113 norske næringsparker har potensial for å produsere hele 1 TWh solenergi, dersom rammebetingelsene legges til rette. Solkraft fra…

16-11-2023

Solid vekst og posisjonert for et mer usikkert marked

Multiconsult rapporterer om en sterk organisk vekst i tredje kvartal. Sterkt salg og en rekordhøy ordrereserve ved utgangen av kvartalet viser at etterspørselen etter…

01-11-2023

Multiconsult skal gjennomføre innovativt prosjekt om økosystemendringer i naturen

Statens Vegvesen har valgt Multiconsult til å gjennomføre ett flerårig forsknings-, utviklings-, og innovasjonsprosjekt (FoUI) for å finne nye måter å dokumentere og måle…

11-10-2023

Multiconsult bidrar i realisering av kraftforsyning til Yggdrasil

Multiconsult er valgt som rådgiver for Aker BP i forbindelse med utbygging av kraftforsyning fra land til Yggdrasil-feltet.

02-10-2023

Multiconsult med nytt sterkt resultat

Multiconsult har opplevd økende etterspørsel etter selskapets tjenester og høy aktivitet. God drift og stor aktivitet har bidratt til at selskapet kan vise til…

23-08-2023