Multiconsult skal utrede Nord-Norgebanen

Multiconsult skal bistå Jernbanedirektoratet med å lage en konseptvalgutredning (KVU) for Nord-Norgebanen. Utredningen skal se på jernbaneløsninger mellom Fauske og Tromsø med en mulig…

12-05-2022

Rekordresultat fra Multiconsult

Multiconsult har startet 2022 solid og kan vise til et rekordhøyt kvartalsresultat. Selskapet leverer et driftsresultat på 169,2 millioner kroner i kvartalet, tilsvarende en…

04-05-2022

Ønsker mer ambisiøse klimakrav i offentlige anleggsprosjekter

Anleggsbransjen bidrar til betydelige klimagassutslipp. Offentlige innkjøp står for rundt halvparten av anleggsvirksomheten i Norge, og en fersk rapport peker på at offentlige innkjøpere…

26-04-2022

Nytt verktøy tallfester klimagassutslipp fra VVS-installasjoner

Forskningsprosjektet «Grønn VVS», et prosjekt i regi av Forskningsrådet, har som mål få finne måter å designe og bygge VVS-anlegg som skal halvere klimagassutslippene…

07-04-2022

Vant prestisjefylt bistand til Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 skal gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan…

30-03-2022