Presenterer brukonsepter for Halsafjorden og Sulafjorden

Arbeidsfellesskapet Aas-Jakobsen, Multiconsult og COWI (AMC) har utført forprosjekter for fem hengebruløsninger for to fjorder på Nord-Vestlandet. Dette omfatter fire krysningsalternativer over Sulafjorden i…

21-06-2022

Langt mindre havnestøy ved bruk av landstrøm

Nye målinger viser at støy fra skip og offshorefartøy som ligger til havn reduseres betraktelig ved bruk av elektrisk strømforsyning fra land. Funnene kan…

20-06-2022

Studenter finner framtidsløsninger i sommer

Hele 88 studenter skal over seks uker få prøve seg på store og små prosjekter ved Multiconsults kontorer 14 steder i Norge. Blant prosjektene…

17-06-2022

Unge norske ingeniører imponerer Europa

Norge har gjentatte ganger de senere årene gjort seg bemerket med unge ingeniører som hevder seg i internasjonale sammenhenger. Denne trenden forsterkes ytterligere med…

15-06-2022

Reduserer risiko med ny borerigg

Mangelfull informasjon om grunnforholdene øker risiko for byggestans, forsinkelser og uforutsette kostnader. En ny type Sonic borerigg vil kunne gi verifisert og avgjørende kunnskap.

14-06-2022