IFEs reaktor på Kjeller | Foto: IFE/Espen Solli

Multiconsult planlegger Norges atomavviklingsprogram

Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) har valgt Multiconsult Norge i et Joint Venture med Jacobs UK til å bistå med teknisk støtte i forbindelsen med avviklingen av Norges atomanlegg.

28. juni 2022

NDD har tildelt rammeavtale til tre ulike kontraktsparter. Multiconsult og Jacobs er rangert høyest av tilbyderne og vil bli forespurt først når det tildeles arbeid innenfor kontrakten. Samlet verdi av rammeavtalene er anslått til 750-900 millioner kroner. I tillegg kommer en opsjon beregnet til 100 millioner kroner. Arbeidet vil starte umiddelbart og forventes å vare i en periode på seks år.

– Vi er veldig fornøyde med å få mulighet til å bistå med grunnlaget for en sikker og effektiv opprydding som vil beskytte mennesker og miljø fra den radioaktive arven i Norge. Sammen med Jacobs ser vi frem til å samarbeide med alle involverte parter for å restaurere tomtearealer og forberede dem for fremtidig bærekraftig ombygging, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Omfanget av oppdraget omfatter prosjektering og planlegging av nye anlegg og oppgradering av eksisterende kjernefysiske og ikke-nukleære anlegg, samt støtte NND i arbeidet med all teknisk dokumentasjon, konsesjonssøknader og tillatelser.

– Denne viktige kontrakten utvider vårt fotavtrykk i det europeiske markedet for atomavvikling, hvis verdi anslås å vokse til 63 milliarder dollar innen 2025 (Kilde: Energy Industries Council, U.K.),» sier Karen Wiemelt, Security and Technology Senior Vice President i Jacobs Energy.

I Norge har man til sammen hatt fire atomreaktorer, tre på Kjeller og en i Halden. Alle er nå stengt. NND har i nært samarbeid med Institutt for Energiteknikk (IFE) startet arbeidet med å planlegge nedbygging av reaktorene og opprydding på områdene. Første fokus vil være reaktoren for kjernebrensel og materialtesting i Halden og nøytronspredningsanlegget JEEP-II på Kjeller som ble stengt i henholdsvis 2018 og 2019. Avvikling av anleggene omfatter fjerning av radioaktive kilder, demontering av utstyr og systemer, riving av strukturer og bygninger, samt overføring av radioaktivt materiale til et anlegg godkjent for lagring.

Det samlede programmet for å avvikle Halden- og Kjeller-reaktorene forventes å koste om lag 20 milliarder kroner og ta 20-25 år.

Nettsidene til Norsk Nukleær Dekommisjonering.