Ønsker mer ambisiøse klimakrav i offentlige anleggsprosjekter

Anleggsbransjen bidrar til betydelige klimagassutslipp. Offentlige innkjøp står for rundt halvparten av anleggsvirksomheten i Norge, og en fersk rapport peker på at offentlige innkjøpere…

26-04-2022

Nytt verktøy tallfester klimagassutslipp fra VVS-installasjoner

Forskningsprosjektet «Grønn VVS», et prosjekt i regi av Forskningsrådet, har som mål få finne måter å designe og bygge VVS-anlegg som skal halvere klimagassutslippene…

07-04-2022

Vant prestisjefylt bistand til Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 skal gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan…

30-03-2022

Gjør endringer i konsernledelsen

Lars Opsahl har bedt om avløsning fra stillingen som konserndirektør Salg i Multiconsult. Opsahl erstattes med Thor Ørjan Holt som rekrutteres fra egne rekker.

02-03-2022

Lars Opsahl erstattes av Thor Ørjan Holt som konserndirekør Salg i Multiconsult
Sammen for Ukraina

Multiconsult, Norconsult og HRP ønsker å samle rådgiverbransjen om et krafttak for Ukraina. Formålet er å bidra med humanitær bistand som monner til en…

02-03-2022