Det nye Hurtigrutemuseet åpner

Lørdag 28. august åpner det nye Hurtigrutemuseet med en av verdens største museumsgjenstander innendørs, nemlig Hurtigruteskipet MS Finnmarken fra 1956. Det nye vernebygget for…

27-08-2021

Multiconsult fortsetter å levere gode resultater

Multiconsult leverer et resultat på 114,6 millioner kroner i andre kvartal 2021, tilsvarende en EBIT-margin på 11,6 prosent. Selskapet kan samtidig vise til solide…

18-08-2021

Avfall fra nybygg kan halveres

Byggenæringen står for en betydelige andel av Norges avfallsproduksjon. Ledende aktører i næringen mener det er fullt mulig å nesten halvere avfallsmengden fra nybygg.

13-08-2021

Erichsen & Horgen blir del av Multiconsult

Multiconsult overtar alle aksjene i Erichsen & Horgen inkl. datterselskapet Malnes og Endresen og selskapets totalt 234 medarbeidere. Med oppkjøpet tar Multiconsult et nytt…

09-07-2021

Inngår rammeavtaler med Sykehusbygg

Multiconsult og LINK arkitektur har inngått rammeavtaler på fire områder med Sykehusbygg HF. Rammeavtalene omfatter rådgivingstjenester for planlegging og gjennomføring av sykehusbygging.

16-06-2021