Lanserer veileder for bygging av solkraftparker i Norge

Bakkemonterte solkraftverk i Norge er en hittil uutnyttet energiressurs som nå flere og flere i kraftbransjen viser interesse for. – Veilederen er et første…

14-11-2022

Etablerer barnehage, dagsenter og avlastningsboliger i Stavanger

Stavanger kommune har tildelt Multiconsult og LINK Arkitektur kontrakten for utvikling av Poppeltunet på Mosvangen, med naturbarnehage, dagsenter og avlastningsboliger. Prosjektet har høye ambisjoner…

04-11-2022

Godt kvartal fra Multiconsult

Multiconsult kan vise til et solid resultat i tredje kvartal 2022. Selskapet leverte et resultat (EBITA) på 67,8 millioner kroner, tilvarende en EBITA-margin på…

02-11-2022

Ny leder for Multiconsult i nord

I oktober overtok Lars-Thomas Nordkild rollen som leder for Multiconsult i nord. Han mener selskapet er godt posisjonert for å gripe de mange mulighetene…

31-10-2022

Helelektriske grunnundersøkelser i Kristiansand

Nylig ble det gjennomført helektriske geotekniske grunnundersøkelser med en borerigg i Kristiansand. Multiconsults borerigg gjennomførte undersøkelsene med elektrisk batteri som kraftkilde, antageligvis for første…

19-10-2022