Gode forberedelser er avgjørende for å forebygge flomskader

Gode forberedelser er avgjørende for å redusere konsekvenser av mulige flomsituasjoner de kommende ukene. Hydrolog Thea Caroline Wang i Multiconsult mener det er viktig…

29-05-2020

Planlegger fremtidens endeholdeplasser for elbusser

Kollektivselskapet Ruter har som ambisjon å øke antall elektriske busser i Oslo og deler av Viken. Multiconsult planlegger nå løsninger for hurtiglading på en…

26-05-2020

Solid 1. kvartal 2020 for Multiconsult

Multiconsult leverer et resultat på 117,5 millioner kroner, tilsvarende en EBIT-margin 11,8 prosent, i første kvartal 2020. Selskapet kan også vise god vekst og…

20-05-2020

Multiconsult med sterkt 1. kvartal – beste kvartalsresultat siden børsintroduksjon

Multiconsult leverer et resultat på 117,5 millioner kroner, tilsvarende en EBIT 11,8 prosent, i første kvartal 2020. Dette er det beste kvartalsresultatet siden selskapet…

20-05-2020

Skal ta en markant posisjon innen digital innovasjon

Multiconsult har satt seg høye ambisjoner for digital innovasjon og ser interessante mulighetsrom som selskapet nå vil styrke sin posisjon inn mot. For å…

15-05-2020