​Multiconsult vant prosjektering av nye Salten transformatorstasjon

Multiconsult har vunnet oppdraget med prosjektering av nye Salten transformatorstasjon i Sørfold kommune i Nordland. Den nye trafostasjonen skal sikre videre stabil strømtilførsel mellom…

16-04-2020

​FoU-prosjekt skal gi sikrere beregning av flomløp

Multiconsult skal lede et forsking- og utviklingsprosjekt innen hydraulisk modellering av flomløp på vegne av Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE). Prosjektet skal bidra til…

16-04-2020

Multiconsult prosjekterer Ocean Space Centre for Statsbygg

Multiconsult skal prosjektere grunn- og betongarbeider, bærekonstruksjoner og anleggsgjennomføring for Ocean Space Centre på Tyholt i Trondheim. Kontrakt for arbeidene for det planlagte nasjonale…

30-03-2020

Nytt jordskjelvsoneringskart for Norge – store kostnader å spare for utbyggere og samfunnet

Norge har fått et nytt og digitalt jordskjelvsoneringskart. Det betyr at utbyggere og storsamfunnet til sammen kan spare milliarder av kroner på store utbyggings­­prosjekter…

27-03-2020

Prosjekterer nytt renseanlegg i Fredrikstad

Multiconsult skal prosjektere et nytt renseanlegg i Fredrikstad for FREVAR KF. Oppdraget omfatter et forprosjekt for avløpsrenseanlegg for Fredrikstad, eventuelt også med Sarpsborg kommune.

25-03-2020