Ny leder for Multiconsult i nord

I oktober overtok Lars-Thomas Nordkild rollen som leder for Multiconsult i nord. Han mener selskapet er godt posisjonert for å gripe de mange mulighetene…

31-10-2022

Helelektriske grunnundersøkelser i Kristiansand

Nylig ble det gjennomført helektriske geotekniske grunnundersøkelser med en borerigg i Kristiansand. Multiconsults borerigg gjennomførte undersøkelsene med elektrisk batteri som kraftkilde, antageligvis for første…

19-10-2022

Milepæl for Nye Aker sykehus

Forprosjektrapporten for Nye Aker sykehus er levert til prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst HF. Rapporten inngår i grunnlaget for den endelige beslutningen hos Helse Sør-Øst…

18-10-2022

Multiconsult søker 100 studenter til sommerjobb neste år

Denne uken utlyser Multiconsult i Norge sommerjobber for nærmere 100 ingeniørstudenter og noen andre fagområder. I løpet av de nærmeste ukene vil over 1000…

27-09-2022

Kartlegger kvikkleireskredfare i Ullensaker

Multiconsult skal gjennomføre en kartlegging av kvikkleireskredfare i Ullensaker, på oppdrag av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

01-09-2022