Avfall fra nybygg kan halveres

Byggenæringen står for en betydelige andel av Norges avfallsproduksjon. Ledende aktører i næringen mener det er fullt mulig å nesten halvere avfallsmengden fra nybygg.

13-08-2021

Erichsen & Horgen blir del av Multiconsult

Multiconsult overtar alle aksjene i Erichsen & Horgen inkl. datterselskapet Malnes og Endresen og selskapets totalt 234 medarbeidere. Med oppkjøpet tar Multiconsult et nytt…

09-07-2021

Inngår rammeavtaler med Sykehusbygg

Multiconsult og LINK arkitektur har inngått rammeavtaler på fire områder med Sykehusbygg HF. Rammeavtalene omfatter rådgivingstjenester for planlegging og gjennomføring av sykehusbygging.

16-06-2021

Inspeksjon av bruer og fergekaier fra Rogaland til Finnmark

Statens vegvesen har inngått rammeavtale med Multiconsult om hovedinspeksjon av nærmere 130 bruer og fergekaier i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms…

03-06-2021

Lavere CO2-utslipp med bedre testmetode

En ny testmetode kan gi lavere forbruk av bindemiddel ved stabilisering av ulike grunnforhold, som kvikkleire. Slik vil CO2-uslippene reduseres betraktelig.

31-05-2021