Konsernsjef Grethe Bergly, Multiconsult | Foto: Sverre Christian Jarild

Høy aktivitet og en sterk start på året for Multiconsult

Multiconsult startet 2024 med gode resultater og et høyt aktivitetsnivå. Selskapet leverer et godt resultat, solid ordreinngang og høy organisk vekst som samlet sett gir et godt resultat i første kvartal.

8. mai 2024
Gaute Christensen

– Jeg er godt fornøyd med starten på året og at vi fortsetter momentet fra utgangen av 2023. Våre dyktige og dedikerte medarbeidere fortsatte å levere prosjekter med høy verdi for kundene og samfunnet. Samtidig opplever vi at etterspørselen etter våre tjenester fortsatt er stor, sier Grethe Bergly, konsernsjef i Multiconsult.

Multiconsult rapporterer et resultat (EBITA) for kvartalet på 136,8 millioner kroner, tilsvarende en EBITA-margin på 10,0 prosent. EBITA for samme kvartal i 2023 var på 216,3 millioner kroner. Netto omsetning vokste med 4,3 prosent til 1 367 millioner kroner og den organiske veksten var på 9,8 prosent. I kvartalet er det en effekt på seks færre arbeidsdager sammenlignet med samme periode i fjor, noe som gir en estimert negativ effekt på 113,7 millioner kroner på EBITA og netto omsetning.

God etterspørsel

Gjennom 2023 var markedet preget av større svingninger og usikkerhet enn hva tilfellet har vært de senere årene. Dette har fortsatt i starten av 2024. Multiconsult viser imidlertid til fremdeles stor etterspørsel etter selskapets tjenester. I kvartalet registrerte selskapet en solid ordreinngang på 1,85 milliarder kroner, noe som bidrar til en voksende ordrereserve på totalt 5,1 milliarder kroner. Selskapet vurderer at de generelle markedsutsiktene er stabile.

Gjør seg bemerket

I kvartalet har Multiconsult gjort seg bemerket også utenfor Norges landegrenser. Multiconsult Polska ble i april kåre til årets ingeniørselskap i Polen og LINK Arkitektur er rangert som nummer 44 på listen over verdens beste arkitektselskap (Arhcello).

– Våre medarbeideres innsats og kompetanse er grunnleggende for Multiconsults solide omdømme. Jeg er både glad og stolt over den anerkjennelsen Multiconsult Polska og LINK Arkitektur har fått. Det er begge vel fortjente, sier Bergly.

Bidrar til det grønne skiftet i arktisk

Multiconsult har i sin strategi som mål å påvirke egen bransje betydelig positivt og samarbeide med kunder som har mot til å forfølge banebrytende og innovative prosjekter. Et godt eksempel på denne tilnærmingen er solcelleanlegget ved Isfjord Radio på Svalbard, som nylig ble tildelt Solenergiprisen – Årets anlegg.

– Jeg er imponert over hvordan våre medarbeidere utnyttet sin faglige kompetanse for å bistå oppdragsgiver med å etablere et slikt anlegg i et tøft arktisk forhold, og i et spesielt sårbart dyreliv og naturmiljø. Den operasjonelle suksessen til dette anlegget viser at solenergi kan spille en rolle i det grønne skiftet i arktisk klima.

Noen nøkkelfakta:

 Amounts in NOK million (except EPS and percentage) Q1 2024Q1 2023FY 2023
Financial   
Net operating revenues1 366,91 310,24 802,5
Employee benefit expenses1 017,9898,83 553,6
Other operating expenses153,0140,2592,6
EBITA136,8216,8419,5
EBITA margin10,0%16,5%8,7%
EBITA adj. 1)136,8216,3446,2
EBITA margin adj. 1)10,0%16,5%9,3%
Reported profit for the period95,5158,1316,6
Earnings per share (EPS)3,525,7611,56
Operational   
Order intake1 8472 5736 926
Order backlog5 0864 6544 883
Billing ratio73,5%71,0%70,8%
Number of employees3 7723 4233 749

1) Note to comparable figure FY 2023: EBITA adjusted of NOK 446.2 million, 9.3 per cent margin is adjusted for one-offs related to share
ownership programme (NOK 18.7 million) and restructuring cost (NOK 8.0 million). Reported EBITA of NOK 419.5 million, 8.7 per cent margin.

Les mer