Kontorbygget Visund sett fra sør-vest | Foto: A. Lunde, Forsvarsbygg

1/2

Kontorbygget Visund sett fra sør-vest | Foto: A. Lunde, Forsvarsbygg

Kontorbygget Visund sett fra sør-øst | Foto: A. Lunde, Forsvarsbygg

2/2

Kontorbygget Visund sett fra sør-øst | Foto: A. Lunde, Forsvarsbygg

Visund Administrasjonsbygg

Nullenergi og ZEB pilotprosjekt

Det nye administrasjonsbygget for Forsvarets Logistikkorganisasjon på Haakonsvern åpnet 16. februar 2016. Bygget har fått navn etter Olav den helliges sagaskip Visund.

Kontorbygningen er i tett samarbeid med The Research Center on Zero Emission Buildings (ZEB) utredet med fokus på energieffektivisering og miljø. Det er et ZEBpilotprosjekt og plasserer seg godt i teten blant Nordens mest energieffektive bygg. Miljøriktig materialvalg, optimal styring av lys, ventilasjon og temperatur, tilkobling til eksisterende sjøvarmeanlegg og 350 m2 med solcellepaneler på taket er noen av tiltakene som bidrar til at bygget har null utslipp av klimagasser over levetiden.

Ved overrekkelsen av bygget ble det av totalentreprenøren Veidekke omtalt som Norges tetteste bygg, og av Forsvarsbyggs ledelse berømmet som et vellykket forbildeprosjekt, og en «perle». SINTEF uttrykte at man allerede nå kan slå fast at de ambisiøse miljømålene prosjektet har hatt vil bli oppfylt.

Løsning av oppdraget

Kontorbygget Visund er et nullenergibygg etter nivå ZEB O-EQ, som betyr at bygningen over levetiden skal ha null utslipp av klimagasser knyttet til drift (Operation), sett bort fra energibruk til teknisk utstyr (EQ). Bygget oppnår energikarakter A.

Bygningen er på om lag 2.200 m2 og rommer ca. 100 ansatte. Det er oppført i tre etasjer med bæresystem av betong, dekkeelementer og delvis plasstøpt 1.etasje. Energibehovet dekkes av sjøvarmeanlegg, 350 m2 med solceller på taket og eksisterende fordelingsnett for fjernvarme og fjernkjøling.

I forprosjektfasen stod LINK arkitektur for arkitekturprosjektering, interiørprosjektering, BIM-koordinering, miljøprosjektering og prosjekteringsgruppeledelse. Multiconsult var rådgiver for øvrige tekniske fag. I totalentreprisefasen har Multiconsult og LINK arkitektur vært byggherreombud for Forsvarsbygg samt gjennomført design av solcelleanlegget og kontroll av anlegget ved overtakelse. Prosjektet er utført i tett dialog med byggets brukere, byggherren, utførende og ZEB.

Våre tjenester

  • Rådgivning og prosjektering av tekniske fag i skisseprosjekt og forprosjekt
  • Byggherreombud (BHO) og SHAkoordinator (KU) i utførelsesfasen
  • Design av solcelleanlegget og kontroll av anlegget ved overtakelse