Skisseforslag til plassering av nye boliger og Kraftsenter | Ill.: Multiconsult

Tonstad sentrum

Mulighetsstudie

Multiconsult har som en del av rulleringen av kommunedelplanen for Sirdal Sør og områdeplan for Tonstad utarbeidet en mulighetsstudie for Tonstad. Sirdal kommune ønsker å legge bedre til rette for et variert nærings- og kulturliv som kan gjøre Tonstad sentrum attraktiv og skape entusiasme. Rapporten drøfter grep og tiltak som kan styrke et levende sentrum i Tonstad og muligheten for fortetting av aktiviteter og bebyggelse.

Plassering av flere bolig- og næringsområder, nytt kraftsenter for Tonstad og alternative løsninger til p-plasser er blant disse. Et viktig aspekt har vært å skape triveligere gaterom som kan fungere som sosiale møteplasser. Planskissen utarbeidet av Multiconsult for Tonstad sentrum tar utgangspunkt i grep og tiltak som er drøftet og anbefalt i denne mulighetsstudien.

Løsning av oppdraget

Områdeanalyse og utredning. Drøfting av alternativer for nye næring- og boligområder, plassering av kraftsenter samt arealløsninger for parkering i Tonstad sentrum.

Våre tjenester

  • Områdeanalyse og utredning.
  • Produksjon av rapport med kart- og illustrasjonsmaterial.