Støren, sentrum, midtre gauldal, multiconsult, størensbanen, rørosbanen, dovrebanen, stedsanalyse

1/2

Historisk analyse | Ill.: Multiconsult

2/2

Oppsummeringsskisse fra folkemøte | Ill.: Multiconsult

Støren sentrum

Stedsanalyse- Sentrumsplan for Støren

Midtre Gauldal kommune har igangsatt en prosess for å utarbeide Sentrumsplan for Støren. Multiconsult, sammen med Analyse og Strategi, har deloppdrag Stedsanalyse Støren sentrum, et utgangspunkt for arbeidet med sentrumsutviklingsprosessen.

Stedsanalysen viser fysiske forhold i dagens sentrum, en statusbeskrivelse av nåsituasjonen. Sammen med fakta om befolkning og næringsliv danner denne grunnlag for videre strategiarbeid. Kjent og tilgjengelig kunnskap om stedet er systematisert og framstilt gjennom analysetegninger/kart og korte tekster. Det er også pekt på fysiske faktorer som kan eller bør tas med videre, hva som bør bevares og hva som kan endres.

Multiconsult hadde ansvar for et folkemøte med gruppeverksted med representanter fra ulike brukergrupper. Verkstedet ga viktige bidrag til stedsanalysen og skapte begeistring, engasjement og positiv omtale. Dette var starten på en større medvirkningsprosess, for å gi tilhørighet til prosjektet og forankre plan- og utviklingsprosessen.

Løsning av oppdraget

Med hjelp fra Midtre Gauldal Kommune har Multiconsult og Analyse og Strategi samlet inn relevant informasjon. Alle analysetema er systematisert og illustrert med kart, foto og figurer. Stedsanalysen avsluttes med en oppsummering og anbefalinger for videre utvikling av Støren sentrum.

Våre tjenester

  • Oppdragsledelse
  • Arkitektur
  • Arealplanlegging
  • Landskapsarkitektur
  • Samfunnsgeografi/demografi