Ferdig oppført bygg | Foto: Kjetil Nielsen Skog

Ferdig oppført bygg | Foto: Kjetil Nielsen Skog

Renseanlegg Skjervøy

Generalentreprise

Mekanisk renseprosess med silanlegg som prosessteknologi. Planlagt kapasitet på tilført avløpsmengde er 90 l/s.

Bygget inneholder i tillegg til prosess en oppholdsdel og en garasjedel.

I prosessdelen og i garasjedelen skal det kunne foregå spyling av biler og utstyr.

ARK, RIB, RIE, RIV og RIVA var representert hos Multiconsult.

Løsning av oppdraget

Bygget er direktefundamentert mot grunn med punktfundamenter. Stålbjelker og stålsøyler som hovedbæresystem.

Gulv av plate på mark, tak av hulldekker og vegger av sandwichkonstruksjon.

Våre tjenester

  • Utarbeidelse av NS3420 beskrivelse
  • Prosjektering av bæresystem
  • Utarbeidelse av formtegninger og armeringstegninger