1/2

Melkemottak ved Tine meierier Verdal | Foto: Rune Hoggen, Multiconsult

Multiconsult, Tine meierier Verdal. Foto: Rune Hoggen, Multiconsult

2/2

Oversiktsbilde av Tine meierier Verdal | Foto: Rune Hoggen, Multiconsult

Tine Meieriet Verdal

Utbygging 2009 - 2016

Tine SA , Tine Meieriet Verdal’s anlegg på Verdal bestod i 2008 av et ysteri med melkemottak, tekniske sentraler (trykkluft-, kulde- og fyrrom), avløpsrenseanlegg, administrasjonsbygg og garasjeanlegg.
I tidsperioden 2009 – 2012 ble anlegget utvidet med nytt kjerneri og tørkeanlegg for mysepulver, nye tekniske sentraler, oppgradering av lab, garederobeanlegg, bedømmelsesrom og ysteriet.

Multiconsult har prosjektert

 • sanitæranlegg
 • fjernvarme/kjelanlegg for gass/olje 12 MW
 • fjernvarmekundesentral
 • kuldeanlegg for prosesskjøling og klima (5 MW)
 • ventilasjonsanlegg for kontor- og produksjonslokaler med totalt behandlet luftmengde på 350.000 m3/h
 • trykkluftsentral med 4 nye kompressorer med varmegjenvinningn
 • energispareanlegg bestående av to varmereservoarer og hydroforanlegg
 • brannslukkeanlegg bestående av et våtsprinkleranlegg og Inergen-anlegg
 • oppgradering av kommunalt VA-anlegg, interne veier og parkeringsplasser, beplantning og grøntarealer
 • støyberegninger
 • byggautomasjon med tilknytning til eksisterende SD-anlegg

Løsning av oppdraget

Oppdraget startet i 2008 med forprosjekt på VVS og energi. Detaljprosjektering startet våren 2009 innen alle fagdisipliner.

Byggetrinn I (melkemottak og renseanlegg) ble ferdigstilt våren 2010.

Byggetrinn II (kjerneri og tekniske sentraler) ble ferdigstilt våren 2011.

Byggetrinn III (tørkeanlegg for myse) ble ferdigstilt høsten 2012.

Byggetrinn IV (oppgradering av lab, garderobeanlegg, sluser og bedømmelsesrom) ble ferdigstilt i slutten av 2014.

Byggetrinn V (oppgradering av ysteri) ferdigstilles i løpet av 2016.

Våre tjenester

 • Rådgiving
 • Prosjektering
 • Oppfølging