Perspektiv Meierikvartalet | 3D-modell: Multiconsult

Perspektiv Meierikvartalet | 3D-modell: Multiconsult

Meierikvartalet CHXT

Totalentreprise

Hotellet ligger i bakgården til det gamle Meieriet i Tromsø og er en del av en utbyggingsplan for hele kvartalet. Ett eldre bygg ble revet i forbindelse med utbyggingen og hotellet ligger plassert inntil annen vernet bebyggelse ned mot Storgata som med tiden er planlagt oppgradert.

Rommene er fordelt over 7 etasjer pluss en kjelleretasje med tekniske rom og varemottak.

Prosjektet er utført som en totalentreprise der RIB har hatt kontrakt med totalentreprenør Consto AS. Arkitekt var BC Arkitektur. RIG var med i kontrakten under RIB.

De øvrige fagene ble prosjektert hos underentreprenører.

Bygget har mange hjørner og ett fåtall av de avstivende betongveggene går helt ned til fundamentene. Som en følge av dette har bygget en forholdsvis kompleks avstivningsmodell. Dette kombinert med at bygget er pelefundamentert medførte omfattende arbeid for å få en rasjonell løsning for fundamentering.

Løsning av oppdraget

Horisontale vindlaster og vertikale laster fra egenvekt og nyttelast overføres fra hulldekker til betongveggene. De betongveggene som ikke fortsetter ned til fundamentene overfører horisontale laster til hulldekker som videre overfører disse lastene med skivevirkning til de veggene som fortsetter ned til fundamentene. De veggene som fører horisontallaster ned til fundamentene er horisontalt fastholdt med skråpeler. Vegger i kjelleretasjen er utført som plass støpte for å sikre god forbindelser mot fundamentene. De øvrige veggene er utført som prefabrikkerte.

Våre tjenester

  • Detaljprosjektering av bærekonstruksjonen for totalentreprenør
  • Detaljprosjektering av prefabrikkerte ytterveggselementer i tre for totalentreprenør